المنتجات والخدمات

ماژول فارسی ساز حرفه ای ویتایگر 7
390,000تومان + 90,000تومان رسوم إعداد مرة واحدة
ماژول فارسی ساز به همراه بسته شمسی ساز ویتایگر 7
790,000تومان + 90,000تومان رسوم إعداد مرة واحدة
ماژول استارتر فارسی ساز و شمسی ساز ویتایگر 7 به همراه ابزارهای جانبی
1,990,000تومان + 90,000تومان رسوم إعداد مرة واحدة
پکیج بیزینس نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر نسخه 7
3,990,000تومان + 90,000تومان رسوم إعداد مرة واحدة
پکیج حرفه ای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر نسخه 7
5,990,000تومان + 90,000تومان رسوم إعداد مرة واحدة
پکیج پیشرفته نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر نسخه 7
8,990,000تومان + 90,000تومان رسوم إعداد مرة واحدة
پکیج سازمانی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر نسخه 7
11,990,000تومان + 90,000تومان رسوم إعداد مرة واحدة
پکیج کامل کسب و کار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر نسخه 7
14,990,000تومان + 90,000تومان رسوم إعداد مرة واحدة


من فضلك قم بعمل دخـــول أو التسجيل