سیاست حفظ حریم شخصی کاربران

سیاست حفظ حریم شخصی کاربران

كليه اطلاعات ارائه شده توسط بازديد كنندگان شامل نام، مشخصات و پست الكترونيكي كه از هر طريق ممكن ارسال شده است از جمله فرم هاي سايت يا فايل هاي ارسالي يا نامه هاي الكترونيكي يا توسط مكانيزم هاي خودكار وب سايت جمع آوري شده اند به نحوي كه  جزو اطلاعات شخصي مشتريان حساب شود حريم بازديد كننده محسوب شده و از اين رويه متابعت مي نمايد.

کلیه مشتریان سایت موظفند نسبت به تکمیل اطلاعات کاربری خود بصورت دقیق اقدام نموده و از ایجاد اکانت های تکراری با اطلاعات ناصحیح خودداری نمایند. بدیهی است این سایت درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مختار به مسدود نمودن و یا حذف اکانت های ایجاد شده خواهد بود.

در صورت تمايل بازديد كننده به دريافت اطلاعات يا خدمات، اطلاعات خصوصي خود نظير نام، نام خانوادگي، آدرس پست الكترونيكي، تلفن، آدرس پستي و هرگونه مشخصات خصوصي ديگر كه از طريق آن بازديد كننده قابل شناسايي، تاييد و رديابي باشد را توسط فرم هاي مخصوص يا ساير روش ها در اختيار سايت قرار داده تا فقط جهت ارسال پاسخ مناسب  يا انجام درخواست مشتري مورد استفاده قرار گيرد.

در هر بازديد از صفحات سايت، اطلاعات عمومي بازديد كننده بطور خودكار از طريق مرورگر يا هر روش خود كار ديگر استخراج مي گردد. دامنه اين اطلاعات شامل نحوه جستجو، نرم افزارهاي مورد استفاده، مشخصات مرورگر، كشور مبدا، كلمات كليدي جستجو، آدرس ارتباط (IP) و نظاير آن مي گردد و فقط جهت مصارف آماري  و استخراج  اطلاعات به نحوي كه امكان رديابي بازيد كننده خاص و بطور اختصاصي امكان پذير نباشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
- حق حفظ و استفاده نامحدود از كليه اطلاعات جمع آوري شده شامل اطلاعات خصوصي و عمومي بازديد كنندگان در چهار چوب اين رويه براي شركت آوب  محفوظ مي باشد.

شركت آوب  از اطلاعات شخصي جمع آوري شده اعم از خصوصي يا عمومي جهت انجام تبليغات الكترونيكي مستقيم براي شخص بازديد كننده استفاده نخواهد نمود.
- اين رويه فقط شامل سايت www.AWEBICT.com و کلیه سایتهای متصل به این وب سایت بوده و كليه پيوندهاي مرتبط به اين سايت و حتي ساير سايت هاي طراحي شده توسط شركت و يا متعلق به شركت از شمول آن خارج مي باشند. بازديد كننده شخصا در هنگام بازديد از هر يك از پيوندها موظف به كسب اطلاعات در ارتباط با رويه هاي سايت مورد نظر مي باشد.
شركت آوب در جمع آوري اطلاعات بازيدكنندگان تا حد توان، نهايت دقت و رعايت اصول امنيتي را خواهد نمود ولي در هيچ يك از موارد تضمين يا تعهدي در قبال اطلاعات نشت كرده يا ربوده شده در هنگام ارسال يا نگهداري در سيستم توسط افراد و روش هاي غير مجاز نخواهد نمود.

در صورت مشاهده موارد امنيتي نظير اخلال، سعي در نفوذ غير مجاز، عدم رعايت قوانين يا رويه هاي سايت و نظاير آن يا در خواست مراجع قانوني، كليه اطلاعات جمع آوري شده مرتبط از پوشش اين رويه خارج و بلافاصله جهت پيگيري در اختيار مراجع ذي صلاح قرار خواهد گرفت.

شركت آوب  تحت هيچ شرايط نسبت به فروش يا واگذاري اطلاعات اختصاصي جمع آوري شده در ارتباط با بازديدكنندگان  به شخص ثالث، اقدام نخواهد نمود.

شركت آوب حق تغییر، ویرایش، افزایش و حذف  اين رويه را بدون اعلام قبلي براي خود محفوظ دانسته و بازديد كننده موظف به كسب آگاهي از اين تغييرات به همين طريق و در همين قسمت از سايت مي باشد. بديهي ست ادامه استفاده از خدمات سايت به هر نحو دليل بر پذيرفتن شرايط جديد خواهد بود.


لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید