اطلاعیه دارندگان سامانه پیام کوتاه آوب

Monday, December 16, 2019

بدینوسیله به اطلاع استفاده کننگان سامانه پیام آوب میرساند از تاریخ 24 آذر سال جاری ارسال هرگونه لینك در متن پیامك از سر شماره ۵۰۰۰۱ به جز بانکها و سازمانهای دولتی، تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد.


لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید